Pismo do Ministra Rolnictwa dot. działań ANR PDF Drukuj Email
czwartek, 27 stycznia 2011 13:15

 

Szczecin, dnia  11 stycznia 2011r.

Nasz znak: ZIR/JB/  95  /11

Pan
Marek Sawicki
Minister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pragnę Pana poinformować, że w dniu 29 grudnia 2010r.  w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Barzkowicach obradowało IX Walne Zgromadzenie III Kadencji  Zachodniopomorskiej  Izby  Rolniczej.  Prowadzona w jego trakcie dyskusja potwierdziła, iż jednym z najważniejszych aktualnie problemów nurtujących zachodniopomorskich rolników jest  prowadzona przez ANR sprzedaż ziemi wraz z aktualną umową dzierżawy w przypadku kiedy dzierżawiący grunty rolnik nie może z różnych przyczyn skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia.

Przyjęty przez Walne Zgromadzenie wniosek o zaprzestanie tych negatywnych praktyk zawiera  argumenty emocjonalne wynikające z pamięci historycznej, troski o przyszłość naszego państwa oraz potrzeby przestrzegania elementarnych zasad sprawiedliwości społecznej. Przeczytać we wniosku możemy między innymi, że sprzedaż gruntów wraz z dzierżawcą jest jak sprzedaż chłopa pańszczyźnianego w zamierzchłych czasach i budzi bardzo negatywne emocje i skojarzenia. Członkowie Walnego Zgromadzenia ZIR stawiają również pytanie cyt.: "Czy obecnie głównym zadaniem ANR jest ratowanie budżetu, łamiąc przy tym elementarne prawa dzierżawcy? " oraz jak obecne działania mają się do jednego z głównych zadań ANR, czyli poprawy struktury agrarnej gospodarstw rolnych.

Przeciw obecnym działaniom ANR świadczą  również argumenty ekonomiczne jak ten,  że kupno ziemi za wszelką cenę prowadzi najczęściej do przeinwestowania, utraty płynności  finansowej  i bankructwa gospodarstw a nie poprawie struktury agrarnej.  Działania te nie służą również szeroko pojętemu rozwojowi obszarów wiejskich, gdyż ziemię w przetargach nieograniczonych w naszym województwie kupują coraz częściej różnego rodzaju kombinatorzy, pseudorolnicy którym nie chodzi o uprawę ziemi ani o produkcję żywności lecz jedynie o jak najwyższe dopłaty do gruntów. Należy podkreślić pieniądze te nie zasilają lokalnego rynku lecz są  natychmiast transferowane.

Wypełniając wolę Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej proszę Pana o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zaprzestania tych w naszym przekonaniu negatywnych praktyk, zagrażających egzystencji wielu gospodarstw i rozwojowi naszego regionu.

PREZES ZARZĄDU
Edward Sadłowski


Do wiadomości:
1)    Pan Tomasz Nawrocki Prezes ANR,
2)    Pan Adam Poniewski Dyrektor OT ANR w Szczecinie,
3)    Krajowa Rada Izb Rolniczych.