SPÓŁDZIELNIA STOISŁAW PDF Drukuj Email
środa, 27 lipca 2011 11:12

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO SPÓŁDZIELNI - STOISŁAW

 

 

Szanowni Państwo,

Proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego ?PZZ? w Stoisławiu S.A. jest przedmiotem szczególnej troski Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Wybór inwestora któremu Ministerstwo Skarbu Państwa sprzeda 70% akcji Spółki będzie miał ogromne znaczenie dla kondycji ekonomicznej i przyszłości znacznej części gospodarstw rolnych naszego województwa, a co za tym idzie również dla rozwoju jego obszarów wiejskich.

Mając na względzie wagę problemu, przedstawiciele izby odbyli w roku ubiegłym szereg spotkań w Ministerstwie Skarbu Państwa. W końcu 2010r. Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej został poinformowany, że decyzją kierownictwa MSP prywatyzacja Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego ?PZZ? S.A. z siedzibą w Stoisławiu, będzie realizowana w trybie publicznym. Dopiero w przypadku gdy nie dojdzie do wyłonienia inwestora w w/w trybie, będzie możliwe rozważenie objęcia Spółki warunkami prywatyzacji określonymi w ?Koncepcji prywatyzacji spółek rolno- spożywczych?, przygotowanej przez MSP dla spółek z sektora rolno- spożywczego, o co wcześniej zabiegała nasza izba.

Bez zbędnej zwłoki Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej udzielił Kancelarii Radców Prawnych z Koszalina pełnomocnictwa w sprawie prywatyzacji spółki oraz wypracowania najbardziej odpowiedniej formy udziału zainteresowanych rolników w prywatyzacji.

W dniu 31 stycznia 2011 r. w dzienniku Rzeczpospolita oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa opublikowało zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji ?PZZ? w Stoisławiu. Termin składania odpowiedzi na ogłoszenie przez potencjalnych inwestorów wyznaczono na dzień 9 marca 2011r.

Mimo bardzo napiętych terminów, udało się powołać do życia Spółdzielnię Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie, która złożyła odpowiedź

na zaproszenie do negocjacji. W wyniku analizy odpowiedzi nasza Spółdzielnia wraz z dwoma innymi potencjalnymi inwestorami, została dopuszczona do kolejnego etapu prywatyzacji obejmującego badanie due diligence, a następnie przedstawiła propozycję warunków umowy.

Minister Skarbu Państwa w dniu 4 lipca br. podjął decyzję o udzieleniu Spółdzielni Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo Zbożowo- Młynarskie ?PZZ? w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu.

Dzięki ogromnej determinacji naszych przedstawicieli zachodniopomorscy rolnicy stanęli przed ogromną szansą, o której do niedawna marzyli jedynie wielcy optymiści -
jeżeli zdołają zgromadzić odpowiedni kapitał staną się właścicielami nowoczesnego, posiadającego znaczny udział w krajowym rynku mąk, kasz i innych przetworów zbożowych zakładu przetwórczego. Jest to niezbędne aby sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją i coraz trudniejszą konkurencją na rynku płodów rolnych. Musimy udowodnić, że posiadamy wiedzę i doświadczenie porównywalne z rolnikami ?starej unii?, którzy są właścicielami potężnych zakładów, przetwarzających surowce wytwarzane w ich gospodarstwach.

W załączeniu przesyłam deklaracje (w razie potrzeby proszę o ich powielenie) przystąpienia do Spółdzielni Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie. Uprzejmie proszę o ich przekazanie osobom zainteresowanym udziałem w prywatyzacji ?PZZ? w Stoisławiu. Wpisowe wynosi 50 zł, a wartość jednego udziału 500 zł.
Ze względu na napięte terminy określone przez MSP prosimy o dostarczenie wypełnionych deklaracji do biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie lub Koszalinie
do dnia 15 sierpnia br.

Załączniki:

1) Statut Spółdzielni Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie.

Statut Spółdzielni Producentów i Przetwórców Zbóż z Siedzibą w Koszalinie.pdf

2) Deklaracje członkostwa.

Deklaracja Członkowska.pdf