Agencje


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
sobota, 05 grudnia 2009 20:21

Czym jest ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Więcej…
 
Agencja Nieruchomości Rolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
sobota, 05 grudnia 2009 20:23

Agencja Nieruchomości Rolnych jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kontynuuje ona pod nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną. Jest instytucją powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie.

Więcej…
 
Agencja Rynku Rolnego PDF Drukuj Email
sobota, 05 grudnia 2009 20:34

Agencja Rynku Rolnego od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza.

Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:


- wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR i krajowych,
- wydaje indywidualne rozstrzygnięcia skierowane do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR,
- prowadzi działalność kontrolną w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych,
- przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące mechanizmów WPR realizowanych przez ARR,
- informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR.

Więcej…