10 lat ZIR
Jubileusz ZIR PDF Drukuj Email
sobota, 05 grudnia 2009 23:51

Zachodniopomorska Izba Rolnicza ma własny sztandar! Uroczystości obchodów jubileuszu X-lecia samorządu rolniczego na Pomorzu Zachodnim odbyły się w Audytorium Maximum Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ceremonię poprowadził Gniewko Rokosz Kuczyński - prezes Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie przy prezydencie RP Ryszardzie Kaczorowskim.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili niezwykle liczni goście z kraju i zagranicy, wśród nich: Jan Krzysztof Ardanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józef Waligóra - honorowy prezes KRIR, wicewojewoda Marcin Sychowski, Marszałek Województwa Zygmunt Meyer, kierownictwo Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marcin Kruszyłowicz - Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Ksiądz Dziekan Waldemar Gasztkowski - Duszpasterz Rolników, przedstawiciele agencji i instytucji działających na rzecz wsi i rolnictwa, byli i obecni działacze samorządu rolniczego, przedstawiciele izb rolniczych innych województw oraz zaprzyjaźnionych organizacji rolników szwedzkich i niemieckich.

Wszystkich zebranych powitał Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Edward Sadłowski, który przedstawił historię samorządu rolniczego na Pomorzu Zachodnim. Ceremonię fundacji sztandaru wg. staropolskiego ceremoniału przeprowadził Gniewko Rokosz Kuczyński. Poczet sztandarowy: Ryszard Bojek, Krystyna Balcerzak, Urszula Gołębiowska. Po ceremonii fundacji sztandaru wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wygłosił referat okolicznościowy.

Wiceminister Jan Krzysztof Ardanowski oraz Wicewojewoda Marcin Sychowski wręczali Odznakę Zasłużony dla Rolnictwa przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaki otrzymali:

1. Krystyna BALCERZAK
2. Ryszard BIDLER
3. Andrzej BIEŃ
4. Grzegorz BROCHOCKI
5. Wojciech BUCZKOWSKI
6. Józef DOBRUCHOWSKI
7. Bronisław GAJ
8. Jarosław GARNCARZ
9. Ryszard GASIK
10. Krystyna GRALLA
11. Lech KACPRZYK
12. Ryszard KARNIEWICZ
13. Eugeniusz Antoni KRAMP
14. Zenon LIBERA
15. Bogdan MAJEWSKI
16. Stanisław MATKOWSKI
17. Zdzisław ORŁOWSKI
18. Stanisław PAWEŁCZAK
19. Elżbieta POLOWCZYK
20. Krystyna RUDZKA
21. Andrzej SKROBAN
22. Zdzisław SPIETELUN
23. Stanisława SZAFRAŃSKA
24. Marek SZOĆ
25. Irena SZURA
26. Ryszard Józef SZYNAL
27. Helena WASZCZUK
28. Antoni WOJTALA
29. Kazimierz ZAKLUKIEWICZ
30. Zbigniew ZNAJDEK

Więcej…