Ściągnij
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
21   Link   Obwieszczenie OW Świdwin2011
1778
22   Link   Obwieszczenie OW Wałcz
1744
23   Link   Protokół Rejestracji Kandydata
1711
24   Link   Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Rady Powiatowej
1738
25   Link   Wezwanie do zgłaszania dodatkowych kandydatów
1746
26   Link   Akt fundacyjny.doc
W onym czasie Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pan Edward Sadłowski, wspólnie z Dyrektorem Izby panem Waldemarem Parczewskim - z inicjatywy Rad Powiatowych całego Województwa z okazji jubileuszu dziesięciolecia działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, postanowili rzeczoną Izbę dostojnym znakiem sztandaru przyozdobić, co wielce całemu wysokiemu Zarządowi Izby Rolniczej do gustu przypadło.
353
27   Link   Karta Zgłoszeniowa - Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo.pdf
2156
28   Link   Regulamin Konkursu Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo.pdf
2113
29   Link   Protokół Wyników
1754
30   Link   Regulamin Konkursu Wielkanocnego
1757
31   Link   Quiz Wielkanocny
1750
32   Link   Karta zgloszenia - Najestetyczniejsza i przyjazna środowisku zagroda wiejska.doc
2179
33   Link   Regulamin konkursu - Najestetyczniejsza i przyjazna środowisku zagroda wiejska.doc
Celem konkursu jest uczynienie z polskiej wsi, wsi pięknej, zadbanej, z uporządkowanym i funkcjonalnym otoczeniem oraz ładną architekturą i zielenią. Wsi, w której życie, praca i odpoczynek stają się przyjemniejsze i zdrowsze. W swoich założeniach, konkurs jest zachętą do poprawy estetyki zabudowy i otoczenia oraz warunków higieniczno-sanitarnych.
2198
34   Link   Karta zgłoszenia - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.pdf
2145
35   Link   Oświadczenie kandydata do rady.doc
2196
36   Link   Oświadczenie kandydata na członka.doc
2204
37   Link   Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów.pdf
Ustawa określa zasady tworzenia i prowadzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "systemem".
2229
38   Link   Instrukcja do wniosku o ewidencję.pdf
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej ?Agencją?, tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, rwidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności zwany dalej ?systemem?, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76), zwanej dalej ?ustawą?.
2232
39   Link   Wniosek o płatność.pdf
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
2159
40   Link   Wniosek o wpis do ewidencji producentów.pdf
2255
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »
Strona 2 z 3